wydruki artystyczne
druk cyfrowy

22 211 3 211

digitalizacja obrazów

QPRINT

Przygotowanie plików do druku arkuszowego

MacBook Pro

ZAPAMIĘTAJ: W przypadku projektów do realizacji w cyfrowym druku arkuszowym projekty należy przygotować w formacie PDF. Pliki z projektem powinny zawierać spady umożliwiające prawidłowe przycięcie wydruków do formatu.

···············································································································

W poniższym materiale omawiamy kwestie związane z przygotowaniem pliku do cyfrowego druku arkuszowego. Przygotowanie plików dodruku atramentowego (np. reprodukcji, wystaw) omówione jest w osobnym wpisie.

W przypadku przygotowania plików do cyfrowego druku arkuszowego należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

  • format zapisu pliku
  • wymiary pracy i spady
  • rozdzielczość
  • przestrzeń kolorystyczna
  • profil kolorystyczny

Należy pamiętać, że sposób przygotowania pliku do druku ma istotne znaczenie dla ostatecznego rezultatu jak również ma wpływ na szybkość i prawidłowość realizacji całego zamówienia. Niestety większość problemów i zastrzeżeń do jakości otrzymanej pracy ma związek z nieprawidłowym przygotowaniem prac do druku. Dlatego warto zapoznać się dokładnie z poniższymi informacjami.

···············································································································

Format zapisu pliku

W przypadku prac do realizacji w druku arkuszowym należy zapisać projekty do druku w formacie PDF. Do głównych zalet tego formatu należą:

  • możliwość zapisania bitmap, wektorów oraz tekstów w jednym pliku
  • możliwość załączenia użytych czcionek (brak konieczności zamiany tekstów na krzywe)
  • możliwość użycia kompresji JPG w przypadku bitmap użytych w projekcie co zmniejsza rozmiar pliku
  • możliwość załączenia profilu kolorystycznego podczas zapisywania pliku

Format PDF jest uznanym sposobem zapisu plików do druku. Wszystkie programy graficzne pozwalają na zapis lub eksport do formatu PDF. Niestety wadą formatu PDF jest to, że prawidłowe przygotowanie pliku do druku wymaga podstawowej wiedzy z zakresu DTP i często zdarza się, że twórcy niezaznajomieni z tą branżą mają problem z prawidłowym przygotowaniem plików. Niestety w tym wpisie nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich niuansów dotyczących zapisu do tego formatu. Każdorazowo przed realizacją zamówienia sprawdzamy, czy przesłany przez Klienta plik nadaje się do druku.

···············································································································

Wymiary pracy i spady

W przypadku plików z projektami do druku arkuszowego, w pliku powinny być zadeklarowane docelowe wymiary projektu na wydruku oraz co najistotniejsze – w przypadku gdy grafika dochodzi w projekcie do krawędzi kartki, powinny być uwzględnione tzw. spady.

Spady są tym elementem, którego najczęściej brakuje w plikach przygotowanych do druku arkuszowego. Są one wymagane w tej sytuacji gdyż proces obróbki po druku następuje w stosach arkuszy – prace przycinane są do formatu w postaci arkuszy ułożonych w stosy. Ze względu na ograniczoną precyzję samego druku jak i urządzeń tnących potrzebny jest spad (najczęściej wystarcza 3mm), który zapewnia niezbędną tolerancję.

Pojęcie spadów w praktyce występuje tylko w przypadku druku arkuszowego (nie występuje w druku artystycznym wielkoformatowym, czy przygotowywaniu grafik do publikacji w mediach społecznościowych tj. Instagram) w rezultacie jest najczęściej pomijanym przez twórców aspektem przygotowania pracy do druku.

Aby lepiej wyjaśnić jak należy przygotować spady, poniżej przedstawiony jest schematyczny projekt ulotki w rozmiarze 10×15 cm. Zielona linia pokazuje krawędzie faktycznego projektu – tak jak będzie on wyglądał po przycięciu (często określa się ten rozmiar formatem netto). Czerwona linia pokazuje obszar całego projektu graficznego w pliku razem ze spadami (czyli format brutto). W tym wypadku spady mają 3mm, tak więc jeżeli zielony prostokąt ma wymiar 100x150mm to czerwony jest o 6mm (dwukrotność spadu) większy, czyli 106x156mm. Do tego w narożnikach umieszczone są tzw. „znaczniki formatu”, które wskazują dokładne miejsce przycięcia pracy po wydrukowaniu. Cały arkusz projektu (biały obszar poniżej) najczęściej będzie jeszcze nieco większy i będzie miał 110x160mm.

spady w druku arkuszowym

···············································································································

ROZDZIELCZOŚĆ

Jeżeli chodzi o elementy w postaci bitmap, to w przypadku cyfrowego druku arkuszowego wystarczająca jest rozdzielczość w przedziale pomiędzy 200 a 300dpi.

···············································································································

Przestrzeń kolorystyczna

W przypadku projektów artystycznych, gdzie twórcy zależy na uzyskaniu jak najbardziej żywych kolorów i płynnych przejść tonalnych zalecamy stosowanie przestrzeni RGB. W przypadku druku arkuszowego, Klienci często (z przyzwyczajenia) przygotowują prace w przestrzeni CMYK – nie jest to błędem, ale w niektórych przypadkach ogranicza zakres i jakość uzyskiwanych kolorów.

···············································································································

PROFIL KOLORYSTYCZNY

Zalecamy stosowanie profilu kolorystycznego sRGB lub Adobe RGB. W przypadku przestrzeni CMYK należy stosować profil FOGRA 39. Jeżeli w plikach nie będzie osadzonych profili kolorystycznych automatycznie zostaną przypisane profile sRGB oraz FOGRA 39.