wydruki artystyczne
druk cyfrowy

22 211 3 211

digitalizacja obrazów

QPRINT

Jak zdigitalizować obraz

digitalizacja obrazów

ZAPAMIĘTAJ: Digitalizacja to proces zamiany fizycznego obiektu (np. obrazu, grafiki) na postać cyfrową w taki sposób, aby było możliwe odtworzenie go przy użyciu technik cyfrowych. W przypadku obrazów płaskich (nie będących obiektami przestrzennymi) digitalizacja polega na zamianie do postaci bitmapy i zapisania jej w postaci cyfrowej (pliku danych). Najczęściej proces ten przeprowadza się przy użyciu skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego .

JAK digitalizowano TO NA POCZĄTKU

Jeszcze kilkanaście lat temu (przed rozpowszechnieniem fotografii cyfrowej) proces digitalizacji obrazu był dość skomplikowany. Z reguły składał się z kilku etapów:

  • wykonania fotografii analogowej (najczęściej na kolorowym diapozytywie – potocznie nazywanym slajdem)
  • wywołania slajdu w laboratorium fotograficznym
  • zeskanowania – najczęściej przy użyciu skanera bębnowego

Na każdym z powyższych etapów mogło dochodzić do przekłamań (nieprawidłowe oświetlenie i ustawienie aparatu, zużyta/stara chemia lub zła temperatura i czas wywoływania filmu, nieprawidłowo skalibrowany skaner). Poza tym, że ten sposób digitalizacji obarczony był dużymi błędami, to w dodatku był bardzo kosztowny.

JAK ROBI SIĘ TO DZISIAJ

Od kiedy dostępne są wysokiej jakości matryce cyfrowe proces digitalizacji można wykonywać przy użyciu nowoczesnych cyfrowych aparatów fotograficznych, Na rynku powstały również skanery, dedykowane do digitalizacji obrazów (o odpowiednio dużej powierzchni i specjalnym systemie oświetlenia oryginałów – standardowy płaski skaner nie nadaje się do digitalizacji obrazów z fakturą).

JAK zrobić to samodzielnie

Osoby dysponujące odpowiednim sprzętem (dobrej klasy aparatem cyfrowym) oraz oświetleniem, mogą próbować wykonać digitalizację prac we własnym zakresie, należy przy tym zastosować się poniższych wskazówek:

  • lampy ustawić tak aby obraz był równomiernie oświetlony z każdej strony
  • aparat ustawić na statywie (nie należy fotografować z ręki)
  • oś optyki ustawić prostopadle do powierzchni fotografowanego obrazu (w innym wypadku zamiast prostokąta na zdjęciu wymiary będą zniekształcone)
  • fotografować z zapisem zdjęć do formatu RAW (nie korzystać z wbudowanych w aparat trybów zapisu do formatów typu TIF czy JPG)
  • obróbki zdjęcia dokonywać w dedykowanej aplikacji – zalecamy Capture One (w ostateczności Adobe Lightroom).
  • przed wydrukowaniem docelowych prac zalecamy zamówienie wydruków próbnych.

Niestety wykonanie zdjęć w taki sposób, aby kolory na wydruku wiernie odzwierciedlały oryginalne barwy na obrazie, wymaga sporo doświadczenia oraz odpowiednich wzorników, które pozwalają na zbudowanie odpowiednich profili kolorystycznych oraz zweryfikowanie parametrów wykonanego zdjęcia.